English-Turkish translations for program:

program · programlamak · program yapmak · yazılım · other translations

program program

I understand it's some sort of computer program, But that's all I know.

Bir tür bilgisayar programı olduğunu biliyorum ama tek bildiğim bu.

Yeah, so, I left the program after, like, a month.

Evet, yani, Programı bir ay sonra falan bıraktım.

For an English program.

Bir İngilizce programı için.

Click to see more example sentences
program programlamak

Both women went to the same hospital but for different programs and at different times.

Evet. İkisi de aynı hastaneye gitmiş, ama farklı zamanlarda farklı programlar için.

These programs are too smart and powerful to play people anymore.

Artık bu programlar insanlar için fazlasıyla zeki ve güçlüler.

Congratulations, programs, and happy hunting.

Tebrikler, programlar, ve mutlu avlar.

Click to see more example sentences
program program yapmak

If there's anything that That makes me a good person, it's my commitment to this program.

Beni bu kadar iyi yapan bir şey varsa da bu programa olan bağlılığım.

You're making the program now?

Şimdi de program yapıyorsun?

It was built because this program works.

Burası yapıldı çünkü program işe yarıyor.

Click to see more example sentences
program yazılım

The delivery system software was programmed for five high-priority targets.

Fırlatma sistemi yazılımı, beş öncelikli hedefte beş patlama için programlanmıştı.

There's a spyware program that I've used before.

Daha önce kullandığım bir casus yazılım var.

A mere automaton whose behavior is pre-programmed by his software.

Davranışları önceden yazılımı tarafından programlanmış katıksız bir otomat.

Click to see more example sentences