English-Turkish translations for proud:

gururlu · onurlu · mağrur · gurur verici · kibirli · şerefli · iftiharla · haysiyetli · other translations

proud gururlu

You're a very brave little girl, and I am very proud of you.

Sen çok cesur bir kızsın ve ben seninle gurur duyuyorum.

You are truly my daughter, and I could not be more proud.

Sen gerçekten de benim kızımsın ve bundan daha çok gurur duyamazdım.

Really, really proud of you.

Gerçekten de gurur duyuyorum.

Click to see more example sentences
proud onurlu

He's a very proud man.

Çok onurlu bir adam.

That's Paul Warren, a great man amongst men and a proud Theta Pi, sir.

Bu Paul Warren,.. harika bir adam ve onurlu bir Theta Pi'dir, efendim.

Father, you were once a proud warrior.

Baba, sen bir zamanlar onurlu bir savaşçıydın.

Click to see more example sentences
proud mağrur

Such a man. He is proud, noble, young, brave, beautiful!

Öyle biri ki mağrur, asil, genç, cesur ve güzel!

Control yourself, proud child.

Kendini kontrol et mağrur evladım.

Proud and arrogant

Mağrur ve kibirli

Click to see more example sentences
proud gurur verici

This is a proud moment for me and my family.

Bu benim ve ailem için gurur verici bir an.

This is a proud day.

Bu gurur verici bir gün.

And that makes me proud.

Ve bu bana gurur veriyor.

Click to see more example sentences
proud kibirli

Wait, don't be so proud.

Bekle, bu kadar kibirli olma.

Come now, Tracy, don't be so proud.

Hadi Tracy, bu kadar kibirli olma.

And not proud.

Ve kibirli değil.

Click to see more example sentences
proud şerefli

Ladies and gentlemen. The Proud Bomber, the champ. Mr. Joe Louis!

Bayanlar ve baylar, şeref konuğumuz, Bay Şampiyon, Joe Louis.

You're noble, proud and brave

Asil, şerefli ve cesursun

We are a proud team, Mr. Cartman.

Biz şerefli bir takımız, Bay Cartman.

Click to see more example sentences
proud iftiharla

Ladies and gentlemen, Salaam Namaste proudly presents,

Baylar bayanlar Salaam Namaste iftiharla sunar,

the Bazooko Casino Circus proudly presents the Flying Fellinis!

Bazuka Kumarhesi sirki iftiharla sunar Uçan Felliniler!

proud haysiyetli

Too proud and honorable?

Çok gururlu ve haysiyetli?