English-Turkish translations for province:

eyalet · taşra · other translations

province eyalet

And not just for you, but for the whole province.

Hem sadece sizin için değil, bütün eyalet için.

Conquest of a province or the conquest of a woman.

Bir eyaleti fethetmek ya da bir kadını fethetmek.

But since they're a province of Rome

Ama Roma'nın bir eyaleti olduklarına göre

Click to see more example sentences
province taşra

Provinces are much better government supports provinces more than here..

Taşra buradan daha iyi olur. Devlet taşrayı buradan daha çok destekliyor.

The humans infest the provinces.

İnsanlar taşraları istila ediyor.