questions

Please Papa, let me ask you one question and please this time please, please, tell me the truth

Lütfen baba, izin ver sana bir soru sorayım lütfen bu kez lütfen, lütfen, bana gerçeği söyle

But right now, I have a very important question for you,

Ama şu anda, senin için çok önemli bir sorum var.

Johnny, I have to ask you a question and it's very important that you be honest, okay?

Johnny, sana bir soru sormak zorundayım. ve bu çok önemli, o yüzden dürüst olmanı istiyorum, tamam mı?

You know, this might sound like A stupid question, but do you wanna do something special On her birthday?

Bu biraz aptalca bir soru ama onun doğum gününde özel bir şey yapmak ister misin?

They just have some questions about a guy that I knew a very long time ago.

Onların sadece, çok uzun zaman önce tanıdığım bir adam hakkında bazı soruları var.

Well, then, I'm gonna ask you a question, and I'm only gonna ask it once.

Tamam peki o zaman sana bir soru soracağım ve bunu bir kez soracağım.

Every day you ask me the same question and every day I say I don't know.

Her gün bana aynı soruyu soruyorsun ve hergün ben de sana bilmiyorum diyorum

I'm sorry to do this to you right now, but last question, I promise.

Her şey için özür dilerim ama söz veriyorum bu son soru.

Well, I think the better question is what are you doing here?

Benim daha iyi bir sorum var. Sen ne yapıyorsun burada?

Very simple question, very simple answer, yes or no. Did you?

Bu çok basit bir soru, çok basit bir cevap, evet veya hayır.