English-Turkish translations for racist:

ırkçı · other translations

racist ırkçı

So now you're saying he's not a racist prick, you just don't Iike him.

Şimdi de diyorsun ki; o bir ırkçı pislik değil, sadece ondan hoşlanmıyorum.

It's not a racist issue.

Bu ırkçı bir yaklaşım değil.

And do you think they find it racist?

Ve sence onlar bunu ırkçı bulmazlar mı?

Click to see more example sentences