English-Turkish translations for rant:

atıp tutmak · other translations

We also found translations for word rant in Turkish.

rant atıp tutmak

As Stuart ranted and raved, something very shocking occurred to me.

Stuart böyle atıp tutarken ve saçmalarken, birden şok edici bir şey geldi aklıma.

And the master raved and ranted, and drove poor Sabine away.

Efendi saçmaladı ve atıp tuttu ve zavallı Sabine'yi kovdu.

Marty was ranting.

Marty atıp tutuyordu.