English-Turkish translations for rapid:

hızlı, hız · çabuk · other translations

rapid hızlı, hız

A mysterious disease is spreading very rapidly.

Esrarengiz bir hastalık, çok hızlı yayılıyor.

Hull temperature is rising rapidly.

Gövde sıcaklığı hızla artıyor.

Clearly the effect of rapid neurological atrophy a Tleilaxu speciality.

Açıkça gösteriyorki bu bir hızlı nörolojik kuruma. Bir Tleilaxu uzmanlığı.

Click to see more example sentences
rapid çabuk

This explains why we can heal so rapidly.

Bu neden bu kadar çabuk iyileştiğimizi açıklar.

Rapidly progressive dilated cardiomyopathy.

Çabuk ilerleyen genişlemiş kardiyomiyopati.

Brain, heart, and rapidly progressing.

Beyin, kalp ve çabuk ilerliyor.

Click to see more example sentences