English-Turkish translations for rating:

sınıf · rating · reyting · puan · tahmin · sınıflandırma · derece · oy · other translations

rating sınıf

Now he's a first-rate psychopath, and he's using me to destroy people's lives.

Şimdi ise birinci sınıf bir psikopat ve beni insanların hayatlarını yok etmek için kullanıyor.

He is a first-rate dancer, just like me.

Birinci sınıf bir dansçı, tıpkı benim gibi.

But this is first-rate.

Ama bu birinci sınıf.

Click to see more example sentences
rating rating

And this thing is a ratings monster.

Ve bu şey de bir rating canavarı.

No, that's ratings.

Hayır bu rating.

Julia and Tomás rate.

Julia ve Tomás rate.

Click to see more example sentences
rating reyting

No, you have a ratings obligation.

Hayır, senin reyting yükümlülüğün var.

Are you doing this for ratings?

Bunu reyting için mi yapıyorsunuz?

It's all for ratings.

Her şey reyting için.

Click to see more example sentences
rating puan

This is important, because higher ratings will mean sponsors.

Bu çok önemli çünkü yüksek puan demek sponsor demek.

This is important because high ratings will mean Sponsors.

Bu önemli. Çünkü yüksek puan sponsor anlamına gelir.

Highest Battle Room ratings.

En yüksek Savaş Odası puanları.

Click to see more example sentences
rating tahmin

Brenda, do you have this week's ratings, or do I have to guess?

Brenda, bu haftanın reytingleri var yoksa ben mi tahmin edeyim?

This predicts a candidate's success rate, and then this cross-references it with your firm's employment needs.

Bu adayın başarı oranını tahmin ediyor sonra bu da şirketinizin ihtiyaçlarıyla çapraz referans yapıyor.

That estimate was based on the original loss-rate factor.

O tahmin ilk yakıt sızdırma hızına göre hesaplanmıştı.

rating sınıflandırma

The ratings board is secret, but this isn't secret.

Sınıflandırma kurulu gizli tamam, ama bu değil.

Here is Mary Ann Constanza, ratings department,

Ben sınıflandırma departmanından Mary Ann Constanza.

The current rating system is unconstitutional.

Mevcut sınıflandırma sistemi anayasaya aykırı.

rating derece

America has become a second-rate power.

Amerika ikinci derece bir güç haline geldi.

How does a third-rate pencil-pushing apple-stealing dickhead like you

Nasıl olurda, senin gibi üçüncü derece, aşağılık bir memur,

How does a third-rate, pencil-pushing, apple-stealing, dick-head like you afford a four-bedroom colonial in Nassau motherfucking County?

NasıI olurda, senin gibi üçüncü derece, aşağıIık bir memur Nassau eyaletinde dört yatak odalı bir ev satın alabilir?.

rating oy

FROM NOW ON SURFER GlRL WlLL RATE HER CLlENTS.

ŞU ANDAN İTİBAREN SÖRFÇÜ KIZ MÜŞTERİLERİNE OY VERECEK.