raunchy

They found some raunchy twit-pics of her and another girl.

Onlar bazı dobra Twitpics bulundu onu ve başka bir kız.

Yeah, the audience likes it, real and raunchy.

Evet, dinleyiciler gerçek ve dobra şeyleri seviyor.

So I try to keep it real and raunchy.

Ben de gerçek ve dobra olmaya çalışıyorum.