English-Turkish translations for reactive:

tepkisel · duyarlı · reaktif · tepkili · other translations

reactive tepkisel

Pupils are equal and reactive to light.

Göz bebekleri eşit ve ışığa tepki veriyor.

Pupils equal and reactive to light.

Gözbebekleri eşit ve ışığa tepki veriyor.

Both pupils are equal and reactive to light.

Göz bebekleri eşit ve ışığa tepki veriyorlar.

Click to see more example sentences
reactive duyarlı

Equal, round and reactive.

Eşit, yuvarlak ve duyarlı.

Pupils are equal, round, and reactive.

Gözbebeklerin eşit, yuvarlak ve duyarlı.

Yeah, pupils equal and reactive.

Evet. Gözbebekleri ışığa duyarlı.

Click to see more example sentences
reactive reaktif

Looks like it's non-reactive.

Görünüşe göre reaktif değil.

We ignited the reactive fire

Reaktif bir ateş yaktık

Dylan suffered from reactive-attachment disorder.

Dylan'ın reaktif-bağlantı şikayeti vardı.

reactive tepkili

Pupils are equal and reactive.

Gözbebekleri eşit ve tepkili.

His pupils are equal and reactive.

Göz bebekleri eşit ve tepkili.

Equal and reactive.

Eşit ve tepkili.