rebuilds

There are new airbenders out there and I'm gonna find them and rebuild the Air Nation.

Dışarıda yeni hava bükücüler var, onları bulacağım ve Hava Ulusu'nu tekrar inşa edeceğim.

A different magazine, a lot closer to my heart inspired by rebuilding this house.

Farklı bir dergi. Kalbime çok daha yakın bir dergi. Bu evin yeniden yapılmasından esinlenerek.

It would be a good place to start rebuilding.

Bu yeniden başlamak için iyi bir yer olurdu.

There's a difference between rebuilding a country and jail.

Hapishane ve bir ülkeyi yeniden kurmak arasında fark var.

They're doing it and the Germans are rebuilding the bridges every night.

Onlar yapıyorlar, Almanlar da her gece köprüleri yeniden inşa ediyorlar.

Go home and later you will help us rebuild the nation.

Eve gidin ve daha sonra ulusu tekrar kurmamızda bize yardım edin.

Tonight he said that maybe we shouldn't rebuild the factory.

Bu gece fabrikayı belki de yeniden inşa etmememiz gerektiğini söyledi.

We'll rebuild you like the Six Million Dollar Man!

Seni Altı Milyon Dolarlık Adam gibi yeniden yaratırız!

We're rebuilding step by step, brick by brick He hates them because he hates you.

Adım adım baştan kuruyorduk tuğla tuğla. Onlardan nefret ediyor çünkü senden nefret ediyor.

I will rebuild it, and mine will be greater.

Ben tekrar inşa edeceğim ve benimki daha büyük olacak.