English-Turkish translations for recently:

son · son zamanlarda · yeni · geçenlerde · yakınlarda · bu günlerde · yakında · az önce · other translations

recently son

No, i i recently uh, very recently realized that i have some other work i have to do.

Hayır ben son zamanlarda, yakın bir zamanda anladım ki yapmam gereken başka bir var.

Recently, there's a picture that's going around the internet.

Son zamanlarda internette dolaşan bir fotoğraf var.

I haven't seen him recently.

Son zamanlarda onu pek görmemiştim.

Click to see more example sentences
recently son zamanlarda

No, i i recently uh, very recently realized that i have some other work i have to do.

Hayır ben son zamanlarda, yakın bir zamanda anladım ki yapmam gereken başka bir var.

But recently, I've been having these strange feelings inside.

Ama son zamanlarda, içimde bu garip hisleri taşıyorum.

Did you see her recently?

Son zamanlarda gördün onu?

Click to see more example sentences
recently yeni

I only became Gossip Girl recently, and and right now it's the only thing I have.

Ben daha yeni Dedikoducu Kız oldum. Ve şu an elimde bir tek o var.

But his wife died four weeks ago.. Just before the recent murders. Y..

Ama dört hafta önce karısı ölmüş yeni işlenen cinayetlerden hemen önce.

So it's not a recent photo?

Yani yeni bir fotoğraf değil?

Click to see more example sentences
recently geçenlerde

I don't know if you heard, but Terry was attacked recently and the other day his friend was murdered.

Bilmiyorum duydun mu ama, Terry daha önce saldırıya uğradı ve geçen gün de arkadaşı öldürüldü.

There was some tension between us recently, but all that's over now.

Son zamanlarda aramızda biraz gerginlik vardı ama şimdi hepsi geçti.

Now my own dealer disappeared recently.

Benim satıcım geçenlerde ortadan kayboldu.

Click to see more example sentences
recently yakınlarda

A friend recently gave me the idea for a new name.

Bir arkadaşım, yakınlarda yeni bir isim için fikir verdi.

I've been ill recently. But I'm all better now.

Yakınlarda hasta oldum; ama şu an daha iyiyim.

Have you seen her recently?

Onu yakınlarda gördün mü?

Click to see more example sentences
recently bu günlerde

Have you seen this man recently?

Bu adamı son günlerde gördün mü?

Have you seen him recently?

Bu günlerde gördünüz onu?

By the way, I recently wrote a new script.

Bu arada, son günlerde yeni bir senaryo yazdım.

Click to see more example sentences
recently yakında

League president, recently divorced.

Lig başkanı, yakında boşanmış.

Uh more recently, the doctor filed a complaint with WorldSend.

Daha yakında, Doktor WorldSend için şikayet formu doldurdu.

recently az önce

The most recent incident was less than a month ago.

En yeni olay bir aydan daha az bir zaman önce gerçekleşti.