recurring

Recurring migraines and blurred vision.

Tekrarlayan migren atakları ve bulanık görme.

Blue lights, the eclipse, they're both recurring events.

Mavi ışıklar, tutulma, ikisi de tekrarlayan olaylar.

The Northern lights, the eclipse, they're both recurring events.

Kuzey Işıkları, tutulma ikisi de gökyüzü olayları.

More like a recurring nightmare.

Daha çok, tekrarlayan bir kabus gibi.

And there is a recurring dream I have.

Bir de hep gördüğüm bir rüya var.

No. There's a recurring theme here.

Burada yinelenen bir tema var.

Just a recurring dream.

Sadece yineleyen bir rüya.

That is, literally, a recurring stress dream that I have.

Bu tam anlamıyla tekrar tekrar gördüğüm bir stres rüyası.

Yes, yes. A recurring expression.

Evet, bu yinelenen bir ifade.

Been having any recurring dreams lately?

Son zamanlarda tekrarlanan rüyaların var mı?