English-Turkish translations for reeducate:

yeniden eğitmek · other translations

reeducate

There's a factory and reeducation facility not too far away.

Buralarda bir fabrika ve eğitim pekiştirme kampı var. Çok uzakta değil.

I find the idea of reeducation for intellectuals a little disturbing.

Aydınlar için yeniden eğitim fikrini biraz rahatsız edici buluyorum.

The Willoughby reeducation center is up and running, sir.

Willoughby yeniden eğitim merkezi çalışır ve işler durumda, efendim.

He's an escapee from a reeducation center.

O, yeniden programlama merkezinden kaçan bir kaçak.

He's building a reeducation center.

Yeniden eğitim merkezi inşa ediyor.