English-Turkish translations for reeducate:

yeniden eğitmek · other translations

reeducate yeniden eğitmek

Time to reeducate you dunces.

Siz ahmakları yeniden eğitme zamanı.