English-Turkish translations for reek:

pis koku · kokmak · other translations

reek pis koku

Because this case reeks of injustice.

Çünkü bu dava adaletsizliğin pis kokusu.

This reeks of fishy, flightless bird-type creatures.

Bu, uçamayan kuş türü yaratıkların pis kokusu.

reek kokmak

Your ass reeks.

Senin götün kokar.