English-Turkish translations for relationship:

ilişki · ilgi · bağ · arkadaşlık · bağlantı · dostluk · birliktelik · other translations

relationship ilişki

I guess a relationship between a man and a woman is very difficult these days.

Sanırım bugünlerde bir kadın ve bir erkek arasındaki ilişki çok zor, değil mi?

But what is he saying about man's relationship with man?

Ama o adam erkek ilişkisi hakkında ne diyor?

It comes before the physical relationship for me.

Bu benim için fiziksel ilişkiden önce gelir.

Click to see more example sentences
relationship ilgi

One of the most interesting things about James Gordon is really in his relationship with Bruce Wayne.

James Gordon ile ilgili en ilginç şeylerden biri de Bruce Wayne ile olan ilişkisi.

This is not about our relationship.

Bu bizim ilişkimiz ile ilgili değil.

This isn't about you or me or our stupid relationship.

Bu ne sen ve ya ben ya da aptal ilişkimizle ilgili değil.

Click to see more example sentences
relationship bağ

But you had such a special relationship with her.

Ama onunla aranızda çok özel bir bağ vardı.

Do you want a better relationship with him?

Onunla daha iyi bir bağ istiyorsun?

There's definitely some kind of relationship between Detective Farr and Suarez.

Suarez ile dedektif Farr arasında kesinlikle bir çeşit bağ var. Katılıyorum.

Click to see more example sentences
relationship arkadaşlık

It's just a working relationship.

Bu sadece bir arkadaşlığı.

You've already got new relationships, new friendships, right?

Çoktan yeni ilişkiler, yeni arkadaşlıklar kurmuşsundur, değil mi?

The guy, Bree, he's got a relationship with Pruit.

Bree denen adamın Pruit ile arkadaşlığı var.

Click to see more example sentences
relationship bağlantı

Do you know of any relationship between Amy Masterson and Soneji?

Amy Masterson ile Soneji arasında bir bağlantı var mı? Amy, imkansız.

You tell us about your relationship with Gerald Rix.

Bize Gerald Rix ile olan bağlantını anlatacaksın.

What's her relationship with Soo-na?

Onun Soo-na ile olan bağlantısı ne?

relationship dostluk

Callister formed attachments, developed relationships.

Callister dostlukları oluşturdu, ilişkileri geliştirdi.

One of our last intelligence reports suggests a growing relationship between latira and the genii.

Son istihbarat raporlarımızdan biri Genii ve Latira arasında gelişmekte olan bir dostluktan bahsediyordu.

But my operation is small and relies on relationships.

Ama benim işim küçük ve dostluk ilişkisine dayanıyor.

relationship birliktelik

See, now, this is a mature relationship.

Görüyor musun? İşte bu olgun bir birliktelik.

Is this sexual relationship still active?

Bu cinsel birliktelik halen aktif mi?

Valuable relationships and synergies

Hassas ilişkiler ve birliktelikler.