English-Turkish translations for relative:

akraba · göreceli, görece · yakın · izafi · ilişkin · other translations

relative akraba

Friends and neighbors and relatives started saying "Hey, that's a neat idea, you know.

Arkadaşlar, komşular ve akrabalar "Bu çok güzel bir fikir" demeye başladılar

One month later I went to America to visit relatives

Bir ay sonra, akrabaları ziyaret için Amerika'ya gittim.

She's not even a relative.

O akrabam bile değil.

Click to see more example sentences
relative göreceli, görece

I mean, at least, according to this, it's operating at a relatively low frequency.

Değil. Yani, en azından buna göre. Görece düşük bir frekansta çalışıyor.

Oh, it's a relative term.

Bu göreceli bir terim.

Maybe they're all relative.

Belki de bunların hepsi göreceli.

Click to see more example sentences
relative yakın

Isn't it bizarre that a close relative would make such a dumb mistake?

Tuhaf değil mi yakın bir akrabanın böyle saçma bir hata yapması?

Even if that kid is a close relative

O çocuk yakın bir akraban da olsa

A close relative, possibly

Çok yakın bir akraba, muhtemelen

Click to see more example sentences
relative izafi

Time And Relative Dimension In Space.

Uzaydaki zaman ve izafi boyut.

Time And Relative Dimensions In Space.

Zaman ve Uzayda İzafi Boyutlar.

relative ilişkin

A bachelor, no living relatives no known association with any radicaI organizations, registered Republican.

Bekar, yaşayan akrabası yok hiç bir bilinen radikal organizasyonla ilişkisi yok, sıkı bir cumhuriyetçi.