remember:

Do you remember what you told me once, a long time ago?

Uzun zaman önce, bir zamanlar bana ne dediğini hatırlıyor musun?

Over there, when I remember something about my life, something really nice,

Orada, hayatım hakkında bir şeyi hatırlıyorum, gerçekten güzel bir şey,

You must remember, little one, there's no such thing as right or wrong.

Senin için küçük bir şey, sakın unutma, doğru ya da yanlış diye bir şey yoktur.

Just remember something, I'm here because I want to be here!

Sadece, bir şey hatırlamıyorum Burada olmak istiyorum, çünkü ben buradayım!

Do you remember what happened a year ago today?

Bir yıl önce bugün ne olmuştu, hatırlıyor musun?

You remember what happened that night?

O gece ne olduğunu hatırlıyor musun?

Do you remember the first time you said it? First time I said Yeah.

İlk kez söylediğini hatırlıyor musun? ilk kez söylediğim zaman evet evet.

Do you remember what you told me last night?

Dün gece bana ne dediğini hatırlıyor musun?

John, do you remember the last time you were happy?

En son ne zaman mutlu olduğunu hatırlıyor musun John?

And always remember, my brother: one fish, two fish, red fish, blue fish.

Ve her zaman hatırla kardeş: Bir balık, iki balık, kırmızı balık, mavı balık.