English-Turkish translations for remorse:

pişmanlık · vicdan · vicdan azabı · keder · other translations

remorse pişmanlık

Without remorse, these are empty words.

Pişmanlık olmadan bunlar boş sözler.

That's a sign of remorse.

Bu bir pişmanlık belirtisi.

So, fear, anger, remorse

Yani korku, öfke, pişmanlık

Click to see more example sentences
remorse vicdan

This woman has no remorse, ladies and gentlemen.

Bu kadında vicdan azabı falan yok, bayanlar ve baylar.

And, uh, I'm always gonna feel the guilt and remorse.

Ve her zaman suçluluk ve vicdan azabı duyacağım.

Remorse is a dangerous thing.

Vicdan azabı çok tehlikeli bir şey.

Click to see more example sentences
remorse vicdan azabı

This woman has no remorse, ladies and gentlemen.

Bu kadında vicdan azabı falan yok, bayanlar ve baylar.

And, uh, I'm always gonna feel the guilt and remorse.

Ve her zaman suçluluk ve vicdan azabı duyacağım.

Remorse is a dangerous thing.

Vicdan azabı çok tehlikeli bir şey.

Click to see more example sentences
remorse keder

There should be sorrow, remorse, Sadness.

Keder, vicdan azabı ve üzüntü olmalı.