English-Turkish translations for responsible:

sorumlu · sorumluluk sahibi · güvenilir · emin · belirli · other translations

responsible sorumlu

I'm very serious about this because I feel responsible for the whole thing.

Bu konuda çok ciddiyim çünkü tüm olanlar için kendimi sorumlu hissediyorum.

No, no, it's my responsibility.

Hayır, hayır, benim sorumluluğum.

It's my responsibility, Dad.

Bu benim sorumluluğum, baba.

Click to see more example sentences
responsible sorumluluk sahibi

Because you're a very responsible young woman.

Çünkü sen sorumluluk sahibi genç bir bayansın.

He was always the responsible one.

O ise her zaman sorumluluk sahibi oldu.

You're not responsible enough.

Yeterince sorumluluk sahibi değilsin.

Click to see more example sentences
responsible güvenilir

This trust is a great honor and a great responsibility

Bu güven, büyük bir şeref ve büyük bir sorumluluktur.

look, I'm responsible for everybody's safety.

Bak herkesin güvenliğinden ben sorumluyum.

You are a responsible soldier, a rare thing in the army of Paro.

Sen güvenilir bir askersin, Paro ordusunda nadir olan bir şey.

Click to see more example sentences
responsible emin

Something happened and he's sure you're responsible.

Bir şeyler oldu ve senin sorumlu olduğundan emin.

responsible belirli

That's fine, but a protege has certain responsibilities also.

Bu iyi ama himaye altındaki kişinin de belirli sorumlulukları var.