rights

No no no no, that's not right.

Hayır, hayır, hayır. Bu doğru değil.

And I want it to be right for you. And the time It is not right for you.

Senin için de doğru zaman olsun istiyorum ve şu an senin için doğru zaman değil.

It's just you and me right now, okay?

Ama şimdi sadece sen ve ben, tamam mı?

It's not good for you right now.

Bu şu an senin için iyi değil.

No, no, this is good, right?

Hayır, hayır, bu iyi, tamam mı?

It's just you and me, right?

Sadece sen ve ben, değil mi?

All right, so you're good, but you're not that good.

Pekâlâ, iyisin ama o kadar da iyi değilsin.

It's just you and me now, all right?

Artık sadece sen ve ben, tamam mı?

Here and now, you and me, all right?

Burada ve şimdi sen ve ben tamam mı?

You and I right here right now.

Sen ve ben Burada Hemen şimdi.