English-Turkish translations for rip:

sökmek · yırtık · kesmek · parçalamak · akıntı · uçarı · other translations

rip sökmek

And, Boulder ripped out a man's heart and ate it?

Ve Boulder Bir adamın kalbini söküp, yemek mi?

And, if this happens again, Ivanova will rip your lungs out!

Ve, eğer bu bir daha olursa, Ivanova ciğerlerinizi sökecek!

So he kills them, rips out a fingernail, and takes a cup of blood.

Yani onları öldürüyor, bir tırnak söküyor ve bir poşet kan alıyor.

Click to see more example sentences
rip yırtık

I got a ripped fertilizer bag inside!

İçeride yırtık bir gübre torbam var.

A little rip there.

Ufak bir yırtık var.

Broken nose, injured hand, ripped knee ligaments.

Kırık burun, yaralı el, yırtık diz kasları.

Click to see more example sentences
rip kesmek

Rip, stop it!

Rip, kes şunu!

Main chute rip cord's here, cutaway harness here.

Paraşütün asıl ipi burada, kes-at kayışı burada.

rip parçalamak

And then morning came and the wolf ripped me apart again.

Ve sonra sabah oldu ve kurt beni yeniden parçaladı.

rip akıntı

Sometimes it rips through a like a silver dagger

Bazen ters akıntılara giden gümüş bir hançer gibi.

rip uçarı

Wow, Rochelle Ballard rips!

Vay be, Rochelle Ballard uçuyor!