English-Turkish translations for romantic:

romantik · içli · duygusal · romantizm · hayali · şiirsel · hayalperest · other translations

romantic romantik

That was beautiful, Sam, but isn't that song a little romantic to be singing to your friend?

Bu çok güzeldi Sam. Ama bu şarkı arkadaşına söylemek için biraz romantik değil mi sence de?

You know, it's just such a romantic place.

Yani burası o kadar romantik bir yer ki.

But not very romantic.

Ama pek romantik değil.

Click to see more example sentences
romantic içli

That was beautiful, Sam, but isn't that song a little romantic to be singing to your friend?

Bu çok güzeldi Sam. Ama bu şarkı arkadaşına söylemek için biraz romantik değil mi sence de?

Perfect for a romantic date.

Romantik bir randevu için mükemmel.

Just out for a little romantic ride in the country.

Sadece ülke dışına çıkmak için küçük bir romantik yolculuk.

Click to see more example sentences
romantic duygusal

You really are romantic, aren't you?

Gerçekten duygusal birisin, değil mi?

Stop being romantic. One dead, why not two?

Duygusal olmayı kes, Bir ölü var, neden iki olmasın?

Trust me, it wasn't romantic.

İnan bana, duygusal bir şey olmadı.

Click to see more example sentences
romantic romantizm

At least it was romantic.

En azından romantizm vardı.

This is crazy romantic.

Bu romantizm çok çılgın.

In your world, this is romantic.

Senin dünyanda bu romantizm mi?

Click to see more example sentences
romantic hayali

It's a lovely romantic dream.

Bu güzel romantik bir hayal.

I gotta tell you, I imagined a more romantic honeymoon, Mr. Quinn.

Bay Quinn, söylemem gerekir ki daha romantik bir balayı hayal etmiştim.

Even her romantic dreams are boring.

O'nun romantik hayalleri bile sıkıcı.

Click to see more example sentences
romantic şiirsel

Yes, a poetic and romantic story.

Evet, şiirsel ve romantik bir hikaye.

Maybe saying it sounds poetic and romantic, but it's not.

Söylemesi belki şiirsel ve romantik geliyor ama öyle değil.

Oh, these ltalians, so lyrical, so romantic.

Ah şu İtalyanlar. Çok şiirsel, çok romantikler.

romantic hayalperest

Lastly, I'd like to thank my mom for being a romantic and a dreamer and apparently a Chicago Bulls fan.

Son olarak anneme bir romantik ve bir hayalperest ve görünüşe göre bir Chicago Bulls hayranı olduğu için teşekkür ederim.

Abraham has a dreamer's heart, a romantic heart, his mother's heart, if truth be told.

Abraham'da hayalperest birinin kalbi var, romantik bir kalp doğrusu annesinin kalbi denebilir.