room's

He's extremely dangerous. And, Mr. Carter, I'm certain that everyone in this room knows who that is.

Son derece tehlikeli biri. ve, Mr Carter, eminim bu odadaki herkes onun kim olduğunu biliyor.

There's a room here for everyone, Doctor.

Burada herkes için bir oda var, Doktor.

Yes, yes, there's room for everybody here

Evet, evet. Burada herkes için odamız var.

There's a room for you.

Senin için bir oda var.

There's no room for a baby here.

Burada bebek için bir oda yok.

There's not enough room for all of it and you.

Bütün bunlar ve senin için yeteri kadar oda yok.

I don't think it's a good idea to have anyone else in that room.

O odada başka bir kimsenin olması bence iyi bir fikir değil.

Oh, yeah, that's right, honey. We need the room.

Oh, evet, bu doğru, tatlım. oda bize lazım.

Everything that's important is right here in this room.

Önemli olan herşey bu odada işte tam burada.

It's a nice room, isn't it?

Burası güzel bir oda, değil mi?