English-Turkish translations for roots:

köklü · kaynak · other translations

roots köklü

All right, red wine for the lady, and a root beer for the well-dressed young man.

Pekala, bayan için kırmızı şarap ve iyi giyimli genç adam için kök birası.

'There's a feeling I get. And its roots are deep and rotten.

'İçimde bir his var Ve kökleri çok derinde ve çürük.

The vic's blonde hair has a very short, dark root.

Kurbanın sarı saçında çok kısa ve koyu bir kök var.

Click to see more example sentences
roots kaynak

Just a simple matter of accessing the root directory, and

Sadece basit bir şekilde kaynak klasöre girmek, ve