English-Turkish translations for royal:

kraliyet · royal · asil · soylu · saray · muhteşem · krallık · muazzam · other translations

royal royal

Um, I have an interview this afternoon for that new position at the Royal Cross.

Bu öğleden sonra bir görüşmem var Royal Cross Oteldeki yeni bir için.

But Thursday and Friday he'll be at the Royal Grand.

Ama bu Perşembe ve Cuma, Royal Grand'da olacak.

Because I have a royal straight flush working every time right here.

Çünkü ben de her zaman çalışan floş royal var, tam burada.

Royal, May, oh, what a surprise.

Royal, May, ne güzel bir sürpriz.

Ladies and Gentlemen, the mysterious owner of the Here and Gone club, Johnny Royalle.

Bayanlar ve Baylar, gizemli Geldim ve Gittim kulübünün sahibi Johnny Royalle.

Welcome to Port Royal, Mr. Smith.

Port Royal'e hoş geldiniz, Bay Smith.

Is that Billy Joe Royal?

Bu Billy Joe Royal mı?

Royal Pain is a girl?

Royal Pain bir kız mı?

Pierre got a text he said Port Town Royal.

Pierre bir mesaj aldı. Port Town Royal demişti.

Royal Woods is a nice place.

Royal Ormanları güzel bir yer.