English-Turkish translations for rubbish:

saçmalık · saçma · çöp · sapan · zırva · artık · süprüntü · ıvır zıvır · işe yaramaz şey · other translations

rubbish saçmalık

One sec, what is this rubbish?

Bir saniye, bu ne saçmalık!

It was always the same rubbish.

Her zaman aynı saçmalıklar vardı.

What's this rubbish about security?

Bu Güvenlik saçmalığı da ne?

Click to see more example sentences
rubbish saçma

It's a rubbish idea, and for a detective like me its rubbish work.

Bu saçma bir fikir ve benim gibi bir dedektif için bu saçma bir iş.

It's a rubbish love story.

Bu ne saçma bir aşk hikâyesi.

No. No, you're right, it's rubbish.

Hayır, haklısın bu çok saçma.

Click to see more example sentences
rubbish çöp

Your mission is now mine", that was all rubbish.

Senin görevin artık benim", Hepsi çöp oldu.

You sure you got enough rubbish, Ed?

Ed, yeterli çöp olduğundan emin misin?

Mary, is that all your rubbish?

Mary, bütün çöp bu kadar mı?

Click to see more example sentences
rubbish sapan

This is a rubbish love story

Bu saçma sapan bir aşk hikayesi.

Don't talk rubbish, Philippe!

Saçma sapan konuşma Philippe.

That makes three sentences and they're all rubbish.

Üç cümle kurdun ve hepsi de saçma sapan şeyler.

Click to see more example sentences
rubbish zırva

It's all rubbish, isn't it?

Bunların hepsi zırva, değil mi?

What utter rubbish!

Ne büyük zırva!

All your storm troopers and your sonics, rubbish.

Tüm hücum kıtalarınız ve sonik tornavidan zırvadan ibaret.

Click to see more example sentences
rubbish artık

Your mission is now mine", that was all rubbish.

Senin görevin artık benim", Hepsi çöp oldu.

Rubbish way to time travel, but the universe is tiny now.

Zaman yolculuğunun berbat bir yolu, ama evren artık küçük.

rubbish süprüntü

Bene Gesserit rubbish.

Bene Gesserit süprüntüleri.

rubbish ıvır zıvır

A load of old rubbish.

Bir sürü eski ıvır zıvır.

rubbish işe yaramaz şey

You and your boys look like something rubbish.

Sen ve çocukların şey gibi işe yaramaz.