English-Turkish translations for rude:

kaba · ayıp · terbiyesiz · kaba terbiyesiz · işlenmemiş · sert · saygısız · cahil · other translations

rude kaba

Not to be rude but Laura and I were actually having a private meal together.

Kaba olmak istemiyorum ama Laura ve ben, aslında birlikte özel bir yemek yiyorduk.

That was a very rude thing to say.

Söylemek için çok kaba bir şeydi bu.

You're being very, very rude.

Çok ama çok kaba davranıyorsun.

Click to see more example sentences
rude ayıp

I've told you before, it's rude!

Daha önce de söylemiştim, çok ayıp!

It's so rude.

Bu çok ayıp.

So rude, Lloyd.

Çok ayıp, Lloyd.

Click to see more example sentences
rude terbiyesiz

How about that rude guy?

Peki ya şu terbiyesiz adam?

She's rude, offensive and vulgar.

O kaba, saldırgan ve terbiyesiz.

On the contrary, he's rude, disrespectful, self-centred and discourteous.

Aksine, kaba, sayglslz, terbiyesiz ve kendini begenmis biri.

Click to see more example sentences
rude kaba terbiyesiz

She's rude, offensive and vulgar.

O kaba, saldırgan ve terbiyesiz.

On the contrary, he's rude, disrespectful, self-centred and discourteous.

Aksine, kaba, sayglslz, terbiyesiz ve kendini begenmis biri.

Rude and vulgar!

Kaba ve terbiyesiz!

Click to see more example sentences
rude işlenmemiş

What a rude, useless man!

Ne kaba ve işe yaramaz adam!

It's rude, that's what it is.

Bu çok kaba, olan şey bu işte.

Now that's just rude.

İşte bu çok kaba oldu.

Click to see more example sentences
rude sert

It must be a rude awakening.

Bu sert bir uyanış olmalı.

There'll be disappointments and rude shocks.

Hayal kırıklıkları ve sert sarsılmalar olacak.

Withney is a rude girl

Withney sert bir kızdır.

rude saygısız

It means rude, disrespectful.

Kaba demek. Saygısız demek.

Of all the inconsiderate, bone-headed irresponsible, rude

Bütün o duyarsızlık. Kalın kafalı, sorumsuz. Saygısız.

rude cahil

I mean, only a sick, twisted mind could be that rude and ignorant.

Yani, sadece hasta, çarpık bir beyin böyle kaba ve cahil davranabilir.