English-Turkish translations for salesman:

satıcı · satış Elemanı · pazarlamacı · satış memuru · other translations

salesman satıcı

But I'll say one thing for Billy, he's a better salesman than Pierce.

Ama Billy için bir tek şey söyleyeceğim, Pierce'dan daha iyi bir satıcı.

I'm not actually the salesman.

Ben aslında satıcı değilim.

This is no ordinary salesman.

Bu sıradan bir satıcı değil.

Click to see more example sentences
salesman satış Elemanı

I'm not that good of a salesman.

O kadar iyi bir satış elemanı değilim.

Well, if you were a better salesman, I'd have bought you a nicer tie.

Daha iyi bir satış elemanı olsaydın daha güzel bir kravat alırdım.

Don't you want a good salesman?

İyi bir satış elemanı istemiyor musun?

Click to see more example sentences
salesman pazarlamacı

He's just a salesman, for Christ's sake.

Tanrı aşkına o sadece bir pazarlamacı.

The guy's not a salesman.

Bu adam bir pazarlamacı değil.

Bob is a wonderful salesman.

Bob harika bir pazarlamacı.

Click to see more example sentences
salesman satış memuru

lsaac Newton was an insurance salesman.

Isaac Newton ise sigorta satış memuru.