scares

Sarah is a very pretty girl, isn't she? Yeah, she is. Is that why you looked so scared?

Sarah çok tatlı bir kız değil mi? Evet, öyle. O yüzden mi bu kadar korkmuş görünüyorsun?

To be honest, I've never been so scared, but at least I have a husband.

Dürüst olmak gerekirse hiç bu kadar korkmamıştım, ama en azından kocam var.

I know you're a little scared. But trust me, everything's gonna be fine.

Biliyorum biraz korkuyorsun ama bana güven, her şey güzel olacak.

You want to be a monster but you're scared you'll become a real monster.

Bir canavar olmak istiyorsun ama korkuyorsun gerçek bir canavar olman gerek

I'm scared because I've never seen you like this before.

Korkuyorum çünkü seni daha önce hiç böyle görmedim.

I know you're scared right now, but everything's going to be okay.

Şu an korkmuş olduğunu biliyorum, ama her şey yoluna girecek.

I feel terrible, and I'm sorry that she's scared, but that's not you.

Kötü hissediyorum, ve korktuğu için üzgünüm, ama sen değilsin bu.

You're still just a scared little girl.

Sen hala korkmuş küçük bir kızsın.

Well, she's scared now, and she needs you more than ever.

O şu an çok korkuyor. Sana her zamankinden daha çok ihtiyacı var.

Oh, you talk so tough, but inside, you're just a scared little baby.

O kadar sert konuşuyorsun ama içinde korkmuş küçük bir bebek gibisin!