English-Turkish translations for scarf:

eşarp · fulara, fular · atkı · şal · kaşkol · fularlı · other translations

scarf eşarp

It's cold today. Wear a scarf." Heh. But lately, I've been forgetting little things.

Bugün hava soğuk eşarp tak." Ama son zamanlarda, küçük şeyleri unutuyorum.

Isn't this a pretty scarf?

Güzel bir eşarp, değil mi?

No, with a scarf or something like that.

Hayır, eşarp ya da onun gibi bir şeyle.

Click to see more example sentences
scarf fulara, fular

Imagine a white suit, a silk scarf and white shoes.

Beyaz bir takım, ipek fular ve beyaz ayakkabılar düşün.

That's a really nice scarf.

Bu çok hoş bir fular.

I've been looking everywhere for a white silk scarf.

Her yerde böyle beyaz ipek bir fular arıyordum.

Click to see more example sentences
scarf atkı

Look at me, dressed like a grandma, in scarf and coat, and you are like a ballerina in your blouse.

Bana bak, bir büyükanne gibi giyindim, bir atkı ve ceket içindeyim, ve sen bluzunun içinde bir balerin gibisin.

I found a hat here and a scarf and a banana.

Burada bir şapka var, bir de atkı. Bir de muz var.

I got you a scarf, Mommy.

Sana bir atkı aldım anne.

Click to see more example sentences
scarf şal

Maybe it's all because of this scarf.

Belki de hepsi bu şal yüzünden.

And I bought you a scarf.

Ve sana bir şal aldım.

It's a lovely scarf.

Çok güzel bir şal.

Click to see more example sentences
scarf kaşkol

He wears a blue scarf, a dark jacket.

Mavi bir kaşkol giyer, koyu renk bir ceket.

It is a nice scarf.

Çok güzel bir kaşkol.

scarf fularlı

Hello, Pirate Captain, Pirate with a Scarf!

Selam Korsan Kaptan! Selam Fularlı Korsan!