English-Turkish translations for scholarship:

burs, burs . · bilim · burslu · other translations

scholarship burs, burs .

I can't offer you a scholarship, but you have a lot of potential.

Sana bir burs teklif edemem ama çok yüksek bir potansiyelin var.

Anyway, listen, I want to offer you a new scholarship.

Her neyse, iyi dinle beni, sana başka bir burs önermek istiyorum.

But I received a scholarship all four years.

Ama tüm dört yıl boyunca burs aldım.

Click to see more example sentences
scholarship bilim

Whatever it is, you're starting a new life and with a new scholarship.

Ne olursa olsun. Yeni bir hayata başlıyorsun. Yeni bir bursla birlikte.

Well, the Marine Corps Scholarship Foundation is a wonderful organization.

Deniz Piyade Teşkilatı Burs Vakfı" harika bir kuruluştur.

You know, on a football scholarship or I don't know.

Bilirsin, belki bir futbol bursu, ya da, bilmiyorum.

Click to see more example sentences
scholarship burslu

I know you're a scholarship student and Stanford is a very expensive school.

Burslu bir öğrencisin biliyorum ve Standford da pahalı bir okul

Full scholarship to University of Chicago and she speaks five languages.

Şikago Üniversitesi'nde tam burslu okuyor ve beş dil konuşuyor.

Even pretty American ones with Fulbright scholarships and red bicycles.

Güzel, Amerikalı, tam burslu ve kırmızı bisikletli olanlar bile.

Click to see more example sentences