schools

In school my father give me one chance, ma'am please, give me one chance, please

Babam okulda bana bir şans verin. Madam, lütfen bir şans, lütfen, bir şans.

So either he didn't really go to that school or that's not his real name.

O hâlde ya o okula gitmedi ya da bu onun gerçek ismi değil.

My boyfriend goes to school in New York, and we've been together for three years.

Benim erkek arkadaşım New York'ta bir okula gidiyor ve üç yıldır beraberiz.

Yeah, because it is a damn good school and she wanted to go there.

Evet, çünkü lanet olası güzel bir okul ve oraya gitmek istiyordu.

Because this is a dangerous mission And you look like a school teacher.

Çünkü bu tehlikeli bir görev ve sen de öğretmene benziyorsun.

One, two, three, four, five. let's get ready for school

Bir, iki, üç, dört, beş Okul için hazırlanalım

She went to school here last year or this year, I'm not sure.

Geçen yıl ya da bu yıl burada okula gitmiş, emin değilim.

Okay, but you better be here tomorrow after school.

Tamam ama yarın okuldan sonra burada olsan iyi olur.

Hey, mom, guess what happened in school today.

Selam, anne. Tahmin et bugün okulda ne oldu.

Hey, uh, next weekend, we're gonna take a test for a different school.

Gelecek hafta sonu farklı bir okul için bir test yapacağız.