English-Turkish translations for scoundrel:

hergele · alçak · hain · puşt · dingili · other translations

scoundrel hergele

You little scoundrel, what the hell is this?

Seni küçük hergele, bu da ne oluyor?

Personally, I think he's filthy, rude, a complete scoundrel.

Şahsen onun pis, kaba bir hergele olduğunu düşünüyorum.

He's a good-looking scoundrel, ain't he?

Yakışıklı bir hergele, öyle değil mi?

Click to see more example sentences
scoundrel alçak

Nothing, you little scoundrel.

Hiçbir şey, seni küçük alçak.

That's fine, but who's that scoundrel?

Sorun değil, ama kim bu alçak?

You scoundrel, rascal, you fool.

Seni alçak, namussuz, seni aptal.

Click to see more example sentences
scoundrel hain

He's a scoundrel and a republican.

O bir hain, ve bir cumhuriyetçi.

Or perhaps a villain, a scoundrel.

Belki de kötü bir adam, bir hain.

You scoundrel, rascal.

Seni namussuz hain.

Click to see more example sentences
scoundrel puşt

Okay. You scoundrel!

Tamam. seni puşt.

You old scoundrel!

Seni yaşlı puşt!

Bhai Thakur, that scoundrel!

Bhai Thakur, puşt herif!

scoundrel dingili

I myself will kill this scoundrel

Ben kendim bu dingili öldüreceğim.