English-Turkish translations for scribe:

kâtip · yazar · yazmak, yazan · other translations

scribe kâtip

No longer a scribe now a warrior.

Artık bir kâtip değil bir savaşçıydı.

Allow me to introduce Miss Adele Blanc-Sec, a scribe.

Size Matmazel Adele Blanc Sec'i takdim edeyim, kendisi kâtip.

What? Dead scribes, Black Knights

Ölü kâtipler, Kara Şövalyeler.

scribe yazar

It's a good lesson for a young scribe.

Genç bir yazar için iyi bir ders.

scribe yazmak, yazan

I shouldn't be here, I'm a scribe, I write down words and speak seven languages.

Benim burada olmamam lazım. Ben katibim, yazı yazarım ve yedi dil bilirim.