English-Turkish translations for scroll:

tomar · other translations

scroll tomar

A few years ago, he uncovered some scrolls near the Syrian border.

Bir kaç yıl önce Suriye yakınlarında elindeki tomarları açığa çıkardı.

The eagle's holding a scroll instead of olive branches.

Kartal, zeytin dalları yerine bir kağıt tomarı tutuyor.

It's a scroll.

Bu bir tomar.

Click to see more example sentences