English-Turkish translations for second:

ikinci · saniyelik, saniye · bir daha · saniyen · an · ikinci derecede · diğer · ikinciler · yardım etmek · yardımcı · aşağı · ikincilik · ikinci dereceli · muavin · other translations

second ikinci

I don't know what happened, But I guess everyone deserves a second chance, right?

Ne olduğunu bilmiyorum ama sanırım herkes ikinci bir şansı hak eder, değil mi?

God, is there anything worse than being second best?

Tanrım, en iyi ikinci olmaktan daha kötü bir şey var mı?

This is my second home.

Burası benim ikinci evim.

Click to see more example sentences
second saniyelik, saniye

Okay, just give me one second, just one second.

Tamam, sadece bir saniye ver bana, sadece bir saniye.

Honey, wait a second. What?

Tatlım, bekle bir saniye.

Max, come here for a second, please.

Max, bir saniye buraya gel, lütfen.

Click to see more example sentences
second bir daha

She thought it was a stupid idea the first time and even more stupid the second time.

Başta aptal bir fikir olduğunu düşünmüştüm sonra daha da aptal bir fikir olduğunu düşündüm.

On second thought, maybe you should come.

Bir daha düşündüm de belki sen de gelmelisin.

Wait a second. One more time.

Dur bir saniye, bir kez daha dene.

Click to see more example sentences
second saniyen

Do you have a second right now?

Şu anda bir saniyen var mı?

Hey, Steve, you got a second?

Hey, Steve, bir saniyen var mı?

You've got ten seconds, or she dies.

On saniyen var, yoksa o ölür.

Click to see more example sentences
second an

It's gonna sound a little strange, but, uh just think about it for a second, okay?

Biraz garip gelebilir aslında, ama, ah sadece bir an için düşün bunu, tamam mı?

Because for a second, I thought

Çünkü bir an düşündüm ki

I lost you for a second.

Seni bir an için kaybettim.

Click to see more example sentences
second ikinci derecede

Yeah, but he was your second cousin.

Evet, ama o senin ikinci dereceden kuzenindi.

Twelve degrees, five minutes Two seconds south.

On iki derece, beş dakika iki saniye güney.

Second degree, four years.

İkinci derece, dört yıl.

Click to see more example sentences
second diğer

Wait a second, what about the other guy?

Dur bir dakika. Peki ya diğer herif?

Another two seconds faster.

Diğerinden iki saniye daha hızlı.

Very scary On the other hand a leader never second-guesses himself.

Çok korkutucu Diğer taraftan Bir lider asla kendini eleştirmez.

Click to see more example sentences
second ikinciler

Do you want seconds, Frank?

İkinciyi ister misin Frank?

Hector, you and Train take second.

Hector, sen ve Train ikinciyi alın.

And now And now I'm gonna steal second.

Ve şimdi Ve şimdi de ikinciyi çalacağım.

Click to see more example sentences
second yardım etmek

Come and help me a second in the living room.

Gel ve oturma odasında bir saniye bana yardım et.

I'm helping people like us who deserve a second chance.

İkinci bir şansı hak eden bizim gibi insanlara yardım ediyorum.

He did help us, and everyone deserves a second chance.

Bize yardım etti, ve herkes ikinci bir şansı hak eder.

Click to see more example sentences
second yardımcı

Oh, no! I've been abracadabra-ed into a Fancy Feastin', second-rate sidekick!

Bir abra kadabrayla, ikinci sınıf süslü püslü bir yardımcıya dönüşüvermişim!

I've been abracadabra-ed into a Fancy Feastin', second-rate sidekick!

Olamaz! Bir abra kadabrayla, ikinci sınıf süslü püslü bir yardımcıya dönüşüvermişim!

But, uh second year and they sent me down to Peru to help some doctors giving aid.

Ama, ah ikinci yıl ve onlar Peru beni gönderdi bazı doktorlar yardım vererek yardımcı olmak.

Click to see more example sentences
second aşağı

Put me down this second!

Beni hemen aşağı indir!

Second, and down.

İki, ve aşağı.

There are two Banthas down there but I don't see anywait a second, they're Sandpeople all right.

Aşağıda iki tane Bantha var, fakat hiç şey göremiyorum.Bekle bir saniye Onlar kumadamları, bir tanesini görebiliyorum.

Click to see more example sentences
second ikincilik

According to my notes,you ranked second at nationals?

Notlarıma göre eyalet şampiyonasında ikinciliğin var?

second ikinci dereceli

It's kind of like a second-degree equation.

Bir tür ikinci dereceli denklem gibidir.

second muavin

Within a year, our Lord will be second-in-command.

Bir yıl içinde Lordumuz kumandan muavini olacak.