English-Turkish translations for secular:

laik · dünyevi · asırlık · dinsel olmayan, dini olmayan · seküler · other translations

secular laik

Lancer is a secular school.

Lancer laik bir okul.

As the defense pointed out, Halloween is a secular holiday.

Savunmanın belirttiği gibi, Cadılar Bayramı laik bir bayramdır.

Mr Ben Alleb, you represent a secular Muslim group.

Sn. Ben Alleb, siz laik müslüman bir grubu temsil ediyorsunuz.

Click to see more example sentences
secular dünyevi

Halloween is a secular holiday, and, as you can see, a fun one.

Cadılar Bayramı dünyevi bir tatil. Ve gördüğünüz gibi çok eğlenceli.

I am a secular woman, Inspector.

Ben dünyevi bir kadınım Dedektif.

My madness is on a smaller, more secular scale.

Benim deliliğim daha ufak boyutta, daha dünyevi.

Click to see more example sentences
secular asırlık

Is that the tippy-tapping of secular boots on the roof?

Çatıda asırlık çizmeleriyle yürüyen bir gevşek mi var?

secular dinsel olmayan, dini olmayan

How can a fundamentalist theocratic religion function participatorily in a pluralist, secular democracy?

Kökten dinci, teokratik bir din, nasıl olur da çoğulcu, lâik bir demokraside katılımcı bir işlev üstlenebilir?

secular seküler

We're agnostic secular humanists.

Biz agnostik seküler hümanistleriz.