seems

Look, we have five hours to get this movie back, and that may seem impossible, but not for us.

Bakın, bu filmi geri almak için beş saatimiz var bu imkansız gibi görünebilir, ama bizim için değil.

She seems like an amazing girl, and it's all just sometimes, it's just too much.

O da çok iyi bir kıza benziyor ve tüm bunlar Bazen çok fazla geliyor.

But the man seems to have some connection with you and I think I'd like to know what it is.

Ama adamın seninle bir bağlantısı var gibi görünüyor ve ben de bunun ne olduğunu öğrenmek istiyorum.

Everyone seems so happy. Something that makes people happy can not be bad.

Herkes çok mutlu görünüyor. insanları mutlu eden bir şey kötü olamaz, değil mi?

Or There is someone Who seems to know everything about everyone.

Ya da herkes hakkında her şeyi biliyor görünen biri var.

If this place was destroyed as long ago as it seems to have been then what are you doing here?

Eğer bu yer uzun zaman önce yok edildiyse, ki öyle görünüyor, o zaman senin burada işin ne?

Yeah, that seems like a good idea.

Evet, bu iyi bir fikir gibi görünüyor.

Oh, it just seems like a little bit much, don't you think?

Oh, bu biraz fazla gibi görünüyor, sence de öyle değil mi?

This one seems to be very strong, and I found something very interesting.

Bu kişinin çok güçlü olduğu görünüyor ve çok ilginç bir şey buldum.

Yes, that seems like a good idea.

Evet, bu iyi bir fikir gibi duruyor.