seesaw

Willy, seesaw, mark and doug.

Willy, Seesaw, Mark ve Doug.

Listen, South-East Asia's like one big bloody seesaw.

Dinle, Güney Doğu Asya büyük bir kanlı tahtarevalliye benzer.

Kate Baldwin, Seesaw,

Kate Baldwin, Seesaw

And on seesaw Sunday nights I wooed

Ve kur yaptığım sallantılı Pazar geceleri,

It's a seesaw battle here, guys.

Altlı üstlü bir savaş izliyoruz millet.

The savannah seesaws between grassland and woodland.

Savana, çimenlik alan ve ormanlar arasında dengede duruyor.