English-Turkish translations for selfish:

bencil · bencillik · egoist · other translations

selfish bencil

If everyone were more selfish, the world would be a better place. See?

Herkes daha bencil olsaydı dünya daha iyi bir yer olurdu.

I mean how anyone can be so selfish.

Yani biri nasıl bu kadar bencil olabilir ki?

You are completely selfish, and totally irresponsible as a father.

Bir baba için tam bir bencil ve tamamen sorumsuz birisin.

Click to see more example sentences
selfish bencillik

It's selfish. And you're not selfish.

Bu bencillik olur ve sen bencil değilsin.

Also known as being selfish.

Ayrıca bencillik olarak da bilinir.

How selfish is that?

Bu nasıl bir bencillik?

Click to see more example sentences
selfish egoist

You selfish brat!

Seni egoist velet!

Selfish and stubborn.

Egoist ve inatçı.

You selfish, childish egotistical, self-centred bastard.

Seni bencil, çocuksu egoist, kendini düşünen şerefsiz.

Click to see more example sentences