senegalese

lnterpol identified him as Moussa Senghor, a Senegalese citizen.

Interpol'de Musa Sengor olarak geçiyor. Senegal vatandaşı.

Now, is that some kind of senegalese aphorism?

Bu bir çeşit Senegal atasözü falan mı?

Tomorrow, I I cook you Senegalese meal, tiebou dienne.

Yarın ben size Senegal yemeği yapacağım, Tiebou Dienne.