senor

Let me ask you something: what do you think of our Italian gentleman, Senor Girolamo Treviso?

İzin verin size bir şey sorayım. İtalyan beyefendi Bay Girolamo Treviso hakkında ne düşünüyorsunuz?

Senor Escobar only wants to see you.

Senor Escobar sadece seni görmek istiyor.

You're a very stupid man, senor.

Çok aptal bir adamsın, senyor.

Senor barton, a dissident put a bomb in my home just a month ago.

Senor Barton, bir muhalif evime bomba koydu, daha bir ay önce.

You make a terrible mistake, senor.

Korkunç bir hata yapıyorsunuz bayım.

There is nothing here, senor.

Burada bir şey yok, Sinyor.

Look, senor, maybe in a different life.

Bak, sinyor, belki başka bir hayatta.

She is my wife, senor.

O benim karım Senyor.

Senor Gomez, as you say in Spanish, mi casa, su casa.

Bay Gomez, İspanyolcada dediğiniz gibi, mi casa, su casa.

Senor Kaplan, legendary Spanish teacher.

Efsanevi İspanyolca öğretmeni Senyor Kaplan.