English-Turkish translations for sent:

göndermiş, gönderilen, göndermek · yollamak · other translations

sent göndermiş, gönderilen, göndermek

Look, either you or someone close to you sent me a message.

Bak, sen ya da sana yakın birisi bir mesaj gönderdi.

Sent them back in time for lunch.

Öğle yemeği için onları geri gönderdi.

You sent that letter.

O mektubu sen gönderdin.

Click to see more example sentences
sent yollamak

So I sent the kids to school, and I went and bought a gun.

Ben de çocukları okula yolladım ve gidip bir tabanca satın aldım.

So I sent one back, "Mr Smith, I will.

Ben de geri yolladım."Bay Smith, olacağım.

Work and home address just sent.

İş ve ev adresini yolladım.

Click to see more example sentences