English-Turkish translations for seven:

yedinci, yediler, yedi · yedili · other translations

We also found translations for word seven in Turkish.

seven yedinci, yediler, yedi

Five, six, seven and one, two, three, four, five, six, seven, eight.

Beş, altı, yedi ve bir, iki, üç, dört beş, altı, yedi, sekiz.

One and two, three and four five and six, seven and eight.

Bir, ik, üç ve dört. beş ve altı, yedi ve sekiz.

I guess that's seven years bad luck, then.

Sanırım bu yedi yıl boyunca kötü şans demek.

Click to see more example sentences
seven yedili

Now here again, the same seven.

Şimdi burada da aynı yedili.

I've got a seven, a two, two queens and a nine.

Bir yedili var, bir tane iki, iki kız ve bir dokuzlu.

Best of seven.

En iyi yedili.

Click to see more example sentences