English-Turkish translations for shanghai:

şanghay · other translations

shanghai şanghay

In a few years, you'll be somebody in Shanghai!

Bir kaç yıl içinde, Şanghay'da önemli birisi olacaksın!

Paul Soames, Shanghai Herald.

Paul Soames, Şanghay Herald.

At least, Shanghai Lily is.

En azından Şanghay Zambağı öyle.

Click to see more example sentences