she's

No, no, no, no. She's just a little girl.

Hayır, hayır, o sadece küçük bir kız.

I don't want to say things like this, but she's not good enough for you!

Bu tür şeyler söylemek istemiyorum ama o kadın senin için yeterince iyi değil!

It's not exactly true, but she's my kid and I want to see her happy.

Bu tamamen doğru değil, ama o benim çocuğum ve ben onu mutlu görmek istiyorum.

And, hey, I'm not a bad guy, and I see her and she's good, you know.

Bak, ben kötü biri değilim. Ve onun iyi, iyi bir bebek olduğunu biliyorum.

Yeah, look, I know she made a mistake last year, but she's actually a good person

Evet, bak biliyorum o geçen sene bir hata yaptı Ama gerçekten iyi biridir

She's just a girl, and she's like my best friend.

O sadece bir kız, ve benim en iyi arkadaşım gibi.

I thought you were too good for her, but she's too good for you.

Onun için fazla iyi olduğunu düşünüyordum, ama o senin için fazla iyi.

But she's my friend, and I am really, really happy to have a girlfriend.

Ama o benim arkadaşım ve ben bir kız arkadaşım olduğu için çok mutluyum.

We're not here for her, she's here for us.

Biz onun için burada değiliz, o bizim için burada.

Look she's doing great, and you're doing a great job with her.

Dinle beni o harika bir kız ve sen de onunla harika bir yapıyorsun.