shocked

Now, I know this is a huge shock but you'll be safe here.

Biliyorum ki, bu büyük bir şok ama burada güvende olacaksın.

Here, nobody is telling her she's great which has been quite a shock to her.

Burada kimse ona harika olduğunu söylemiyor ki bu ona büyük bir şok oldu.

He said that only another emotional shock could do it and probably wouldn't.

Dedi ki; sadece başka bir duygusal şok etkileyebilir, ki muhtemelen o da olmaz.

This was a big shock to me too.

Bu benim için de büyük bir şok oldu.

But Meredith, I know this is a shock, but we don't have much time.

Ama Meredith, şok edici bir durum olduğunu biliyorum.. ama fazla vaktimiz yok.

In a shocking turn, Hillary Stone, who yesterday was a free woman, is now a dead woman.

Şaşırtıcı bir şekilde dün özgür bir kadın olan Hillary Stone bugün ölü bir kadın.

This must have been a terrible shock for you.

Bu senin için büyük bir şok olmalı.

Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to Bubble Shock!

Bayanlar ve baylar, erkekler ve kızlar, Bubble Shock'a hoş geldiniz!

It'd be too big a shock for me. But what do I know?

Benim için büyük bir şok olurdu ama ben ne anlarım ki?

It's really impressive that you can stay so calm after such a shock.

Size böyle bir şok sonra çok sakin kalmak gerçekten etkileyici.