English-Turkish translations for should:

-malıydı, -meliydi · -meli · -malı · ise · other translations

should -malıydı, -meliydi

Look, there's something I need to tell you, and I should have told you a long time ago.

Bak,.. sana söylemem gereken bir şey var ve bunu sana çok uzun zaman önce söylemeliydim.

And I think you and I should have a place together.

Ve bence, sen ve ben, beraber bir yeri paylaşmalıyız.

Mom, there's something you should know.

Anne, bilmen gereken bir şeyler var.

Click to see more example sentences
should -meli

Look, there's something I need to tell you, and I should have told you a long time ago.

Bak,.. sana söylemem gereken bir şey var ve bunu sana çok uzun zaman önce söylemeliydim.

And I think you and I should have a place together.

Ve bence, sen ve ben, beraber bir yeri paylaşmalıyız.

Mom, there's something you should know.

Anne, bilmen gereken bir şeyler var.

Click to see more example sentences
should -malı

Look, there's something I need to tell you, and I should have told you a long time ago.

Bak,.. sana söylemem gereken bir şey var ve bunu sana çok uzun zaman önce söylemeliydim.

And I think you and I should have a place together.

Ve bence, sen ve ben, beraber bir yeri paylaşmalıyız.

Mom, there's something you should know.

Anne, bilmen gereken bir şeyler var.

Click to see more example sentences
should ise

He should have a real name.

Onun gerçek bir ismi olmalı.

Everyone should have a name.

Herkesin bir ismi olmalı

If it's just a theory, then you should change it.

Eğer sadece bir teori ise, o zaman onu değiştirmelisin.

Click to see more example sentences